Ελληνικό Box Office 3 - 6 Απριλίου 2014 by OPTOMA


Φιλμ
Διανομή
Wks Αίθουσες
4ήμερο Ελλάδας
Σύνολο Ελλάδας
1
Noah
UIP
2
109
33.778
128.755
2
Captain America: The Winter Soldier
Feelgood
1
103
32.489
32.489
3
The Lego Movie
Village
3
72
7.818
52.653
4
Divergent
Odeon
2
25
6.859
24.995
5
Need For Speed
Odeon
3
21
4.431
56.539
6
The Grand Budapest Hotel
Odeon
5
17
4.314
73.144
7
300: Rise Of An Empire
Village
5
23
3.769
399.937
8
Viva La Liberta
Danaos
1
5
3.647
3.647
9
Mr Peabody And Sherman
Odeon
6
38
3.419
69.149
10
Zulu
Odeon
1
10
2.953
2.953